PLEASE FOLLOW THE INDEX

INDEX::HOME::A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z ::OLD TELUGU SONGS::DEVOTIONAL SONGS::
ONLINE DATA ENTRY WORK # WORK FROM HOME # EARN MONEY FROM INTERNET

Sep 24, 2009

Sri Saraswati Devi Vandana Mantram ( Yaa Kundendu Tushara ) Devotional Mantra Downloadlanguage : Sanskrit
Type : Saraswati Stuti, Devotionals

Sri Saraswati Vandana Mantram
Yaa Kundendu Tushara Haara Dhawalaa
Yaa Shubhra Vastraavritra
Yaa Weena Wara Danda Mandita Karaa
Yaa Shweta Padmaasanaa
Yaa Brahmaachyuta Shankarah Prabhritibhih
Dewaih Sadaa Wanditaa
Saa Maarn Paatu Saraswatee Bhagawatee
Nisheshaa Jaadyaa Pahaa


Yaa Kundendu Tushara :::: Download
Yaa Kundendu Tushara (singer change ) :::: Download

Two Songs In Single file :::: Download
tags : saraswarhi devi sarasvarhi saraswati sarasvati v saraswarhi devi sarasvarhi saraswati sarasvati

No comments:

Post a Comment

POPULAR SONGS